ZAPRASZAMY - spotkania dla narzeczonych *** npr *** psychoterapia *** porady specjalistyczne *** mediacje rodzinne *** diagnoza i terapia metodą McKenziego *** konsultacje *** kursy *** szkolenia *** wolontariat - ZAPRASZAMY

Witamy na stronach CPP "METANOIA"

W języku greckim słowo "metanoia" oznacza "przemianę". Pragniemy, aby osoby korzystające z usług Centrum Psychologiczno-Pastoralnego "METANOIA" w Płocku znalazły chęci i siły do przemiany tego, co trudne w ich życiu. Dlatego w naszym Centrum oferujemy pomoc w Poradni psychologiczno-pedagogicznej, Poradni małżeńsko-rodzinnej, Ośrodku poradnictwa i terapii, Zespole spotkań dla narzeczonych, Zespole szkoleń i warsztatów itp. Zapraszamy, przyjdź do nas - "metanoia" naprawdę jest możliwa!
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

 

Poradnia prowadzi badania psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży z problemami dysleksji, trudnościami w nauce poprawnego czytania i pisania, z zaburzeniami emocjonalnymi i wychowawczymi.


Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna "METANOIA" działająca w naszym Centrum prowadzi badania psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży z ryzyka dysleksji, trudnościami w nauce poprawnego czytania i pisania, z problemami emocjonalnymi i wychowawczymi. Prowadzimy terapię: psychologiczną, pedagogiczną. Zapewniamy krótki okres oczekiwania, rodzice mogą zgłaszać się bez skierowań, nie obowiązuje rejonizacja.

 
NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA "METANOIA"
ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE:
 
DIAGNOSTYKA:
 1. Badania psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci z ryzyka dysleksji (wiek 5-7 lat)
 2. Badania psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży:
 • z trudnościami w nauce poprawnego pisania i czytania,
 • z innymi trudnościami w nauce,
 • z problemami emocjonalnymi wieku dorastania,
 • z problemami wychowawczymi.
TERAPIA:
 • psychologiczna,
 • pedagogiczna dla dyslektyków,
 • trening pamięci.
KONSULTACJE I PORADY:
 • psychologiczne,
 • pedagogiczne,
 • neurologiczne,
 • z zakresu orientacji zawodowej.
SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI:
 • praca z dzieckiem nadpobudliwym ruchowo (ADHD).
GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW:
 • dziecko nadpobudliwe w domu, jakie stosować metody pracy.
ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW SZKOLNYCH:
 • mediacje szkolne uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel, nauczyciel-rodzic.
ZAPEWNIAMY KRÓTKIE TERMINY OCZEKIWANIA
RODZICE MOGĄ ZGŁASZAĆ SIĘ BEZ SKIEROWAŃ
NIE OBOWIĄZUJE REJONIZACJA
PORADNIA MA PRAWO WYDAWANIA OPINII, KTÓRE HONOROWANE SĄ PRZEZ WSZYSTKIE SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE